วัยรุ่น

รอบรู้เรื่องวัยรุ่น

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

วัยรุ่น

ในวันนี้เรายังจะขอพูดถึงเรื่องปัญหาของวัยรุ่นต่อ เรื่องของปัญหานั้นมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายๆ อย่าง มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งในวันนี้เราจะขอพูดถึงปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่วัยรุ่นสักสร้างขึ้นมาแนะนำให้ได้ทราบถึงความเป็นจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้มีหลายรูปแบบ เมื่อพูดถึงเรื่องอารมณ์วัยรุ่นหลายมักจะเกิดการเรียนแบบกันไปเรื่อยๆ ปัญหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ขอเป็นเรื่องเซ็กส์ เพราะในทุกวันนี้เราพบเห็นได้หลายกรณี เช่น บางคนท้องก่อนแต่ง บางคนไม่พร้อมก็ไปทำแท้ง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นนั้นเกิดจากอะไรมาดูกันเลยค่ะ

1. สื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบที่กระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างมากมาย ทำให้เด็กวัยรุ่นเกิดการอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรใหม่ๆ เกิดการท้าทาย และในที่สุดก็เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาให้พ่อแม่ต้องมาแก้ไขกัน

2. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดว่าสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนไปมาก เนื่องจากมีการรับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกให้มามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้วัยรุ่นไทยมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ในหลายๆ ด้าน จึงไม่แปลกใจที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

3. ความท้าทายจากเพื่อน เช่น ถ้าหากไม่ดื่มเหล้าก็เป็นคนไม่ทันยุคทันสมัย เป็นคนเชย ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เท่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กวัยรุ่นหลายๆ คนเกิดการท้าทายและอยากทดลองเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี ให้เพื่อนๆ ชมเชย

ขอบคุณบทความจาก  baanjomyut.com